05 mrt 2004 16:00

Nationale Delcrederedienst

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter en van zes leden van de raad van bestuur van de Nationale Delcrederedienst, die de federale regering vertegenwoordigen.

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter en van zes leden van de raad van bestuur van de Nationale Delcrederedienst, die de federale regering vertegenwoordigen.

De heer J.-P. Pauwels wordt benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur. De heer D. Michel wordt benoemd tot ondervoorzitter. Zes andere leden van de Raad worden aangeduid door de Gewestregeringen en zes zijn afkomstig van de middens die nauw betrokken zijn bij de bevordering van de buitenlandse handel (3 op federaal niveau en 3 op gewestelijk niveau). De Nationale Delcrederedienst wil een echte meerwaarde bieden aan de exporteurs, investeerders, bankiers, traders en de overige kredietverzekeraars door ze in real time toegang te verlenen tot de synthese van zijn risicoanalyses per land en zijn kennis van de kredietverzekeringstechnieken.