16 feb 2023 13:49

Nationale drugscommissaris en meer politie in Antwerpse haven in strijd tegen drugsmaffia

De Nationale Veiligheidsraad besprak vandaag onder voorzitterschap van Eerste Minister Alexander De Croo de totaalaanpak van de federale regering in de strijd tegen de georganiseerde drugscriminaliteit. Zo komt er een nationale drugscommissaris die de strijd tegen de drugsmaffia zal coördineren. In de Antwerpse haven komt er ook een aanzienlijke politieversterking.

De strijd tegen de georganiseerde drugscriminaliteit is een absolute topprioriteit van de federale regering.  De Eerste Minister en de minister van Binnenlandse Zaken, Justitie, Volksgezondheid en Financiën lichtten tijdens de Nationale Veiligheidsraad hun totaalaanpak toe waarmee ze de strijd tegen de drugsmaffia verder opvoeren.

Het actieplan is gebouwd op zeven pijlers:

1. Nationale drugscommissaris

De federale regering zal een nationale drugscommissaris aanstellen die de inspanningen tegen de drugscriminaliteit coördineert. De beslissing werd genomen in overleg met het College van procureurs-generaal. De drugscommissaris zal overleggen met de ministers van Justitie, Binnenlandse Zaken, Volksgezondheid en Financiën, nauw samenwerken met alle federale, gewestelijke en lokale besturen en rechtstreeks verslag uitbrengen aan de Nationale Veiligheidsraad. De nieuwe nationale drugscommissaris wordt benoemd voor een periode van vijf jaar.

2. Politiekorps voor de havenveiligheid

Een nieuw politiekorps zal de haven van Antwerpen beter beveiligen. Op zeer korte termijn worden hiervoor honderd extra politieagenten gemobiliseerd, ondersteund door de federale politiereserve. Het is de bedoeling deze versterkingen tegen eind 2024 te verdubbelen. De havenbeveiligingspolitie zal de linker- en rechteroever van de Antwerpse haven bewaken en patrouilleren in het havengebied. Met het inzetten van een aanzienlijk aantal extra manschappen pakt de federale regering het probleem bij de wortel aan. Vorig jaar werd in de haven van Antwerpen bijna 110 ton cocaïne in beslag genomen.

3. Versterking van lokale besturen​​​​​​​

In september vorig jaar kondigde de federale regering tijdens een vergadering met de burgemeesters van de veertien centrumsteden van het land de goedkeuring in eerste lezing aan van het voorontwerp van wet inzake bestuurlijke handhaving. Deze aanpak stelt lokale besturen in staat om handelszaken te sluiten die betrokken zijn bij het witwassen van drugsgeld. Inmiddels werd dit voorontwerp in tweede lezing goedgekeurd en zal ook het Parlement binnenkort groen licht geven.

4. Zwaardere boetes voor cocaïnegebruik

Ook de gebruikerszijde behoeft extra aandacht. Het uitgangspunt blijft dat verslaafden in eerste instantie naar de hulpverlening doorverwezen moeten worden om van hun problematiek af te raken. Maar cocaïnegebruikers moeten beseffen dat zij het verdienmodel van een bijzonder gewelddadige drugsmaffia in stand houden. Het bestaande principe  van de onmiddellijke minnelijke schikkingen voor drugsbezit, vandaag toegepast op muziekfestivals,  zal veralgemeend worden tot de volledige publieke ruimte. Voor cannabisbezit blijft de standaardboete 75 euro bij hoeveelheden tot en met 10 gram en 150 euro bij hoeveelheden tot 20 gram. De boetes voor wie betrapt wordt op het bezit van cocaïne zullen kunnen oplopen tot 1.000 euro. Deze wijzigingen worden voorbereid door het Openbaar Ministerie.

5. Een nog sterkere douane​​​​​​​

De douane maakt zich in de strijd tegen de internationale drugscriminaliteit onmisbaar door de invoerketen via onze zee- en luchthavens te doorbreken. Daarom worden op dit eigenste moment 108 nieuwe medewerkers aangeworven in de haven van Antwerpen en zorgen we voor de aankoop van moderne en mobiele scanapparatuur om de verdere ontplooiing van het 100% risicoscanning-project in de Haven van Antwerpen te garanderen. Deze investeringen komen bovenop inspanningen die reeds werden gerealiseerd de afgelopen twee jaar. Inspanningen die jaar na jaar hebben geleid tot nieuwe recordvangsten. Deze tonen aan dat de inspanningen van de regering resultaten opleveren en dat we op de ingeslagen weg verder moeten gaan. Dat betekent naast investeringen in mensen en middelen ook verder bouwen aan samenwerkingen met Europese partners, bronlanden en havenbedrijven.

6. Verfijnde screening van havenpersoneel

De screening van het havenpersoneel is opgestart. Het gaat om zo’n 16.000 mensen op gevoelige posten binnen de haven die door de veiligheids- en inlichtingendiensten zullen gescreend worden op linken met de georganiseerde misdaad. Dit proces is de voorbije weken opgestart. De verschillende havenbedrijven duidden veiligheidsofficieren aan die zullen optreden als contactpersoon. Zij worden momenteel onderworpen aan een grondige doorlichting door de Veiligheid van de Staat. Daarna kunnen zij de gegevens van het te screenen personeel binnen hun bedrijf overmaken.

7. Internationale politiesamenwerking

Het politiesamenwerkingsprotocol dat België en de Verenigde Arabische Emiraten iets meer dan een jaar geleden ondertekenden, werpt zijn vruchten af. Interpol ontmantelde afgelopen november een superdrugskartel dat ongeveer een derde van de cocaïnehandel in Europa in handen had. Het drugskartel opereerde in België en Dubai, maar ook in Frankrijk, Spanje en Nederland. Deze ontmanteling werd mede mogelijk gemaakt door de informatie die via het Sky ECC-netwerk werd verzameld.

 

Annelies Verlinden, minister van Minister van Binnenlandse Zaken : "Met deze aanzienlijke versterking van de Scheepvaartpolitie maken we verder een vuist tegen de georganiseerde misdaad. Want, laat mij duidelijk zijn: we laten onze straten en haven niet over aan de criminelen.  Veiligheid is ons belangrijkste goed en de Federale Regering investeert hier dan ook resoluut in".

Vincent Van Quickenborne, minister van Justitie: “Met de Nationale Veiligheidsraad hebben we vandaag opnieuw belangrijke stappen gezet in de aanpak van drugscriminaliteit. Zoals in het Stroomplan XXL vastgelegd moeten we de drugsmaffia op alle fronten bestrijden. Dat begint in de bronlanden. Scheepvaartcontainers zullen daarnaast beter beveiligd worden en meer gescand bij aankomst in onze havens. In de havens hebben we intussen al strengere veiligheidsnormen opgelegd, screenen we het havenpersoneel en er komen meer boots on the ground om te patrouilleren. We versterken niet alleen politie, maar ook justitie. En gebruikers stellen we eveneens voor hun verantwoordelijkheid met hogere boetes. De nationale drugscommissaris zal instaan voor de coördinatie van deze aanpak. Het is duidelijk dat we een sterk plan hebben voor de bestrijding van drugscriminaliteit en dat we dit stap voor stap consequent aan het uitvoeren zijn. Dat is de enige manier waarop we het verdienmodel van de drugsmaffia kunnen breken.”

Vincent Van Peteghem, minister van Financiën: “Onze douane en fiscale speurders zijn cruciale en trouwe partners in de strijd tegen de internationale drugscriminaliteit. De douane staat in de frontlinie om de invoerketen van drugs te doorbeken. Daar zullen we hen de komende jaren blijvend in ondersteunen, door te investeren in mensen en middelen. Maar daarnaast kunnen we ook rekenen op onze gedreven fiscale speurders. Want achter de tonnen drugs die onze havens bedreigen, schuilen uiteraard belangrijke van criminele geldstromen. Door een doorgedreven samenwerking met justitie, politie en Europese partners zullen onze speurders de criminelen raken waar het pijn doet: in hun portefeuille. Ook zij kunnen op onze onvoorwaardelijke steun rekenen.”

Alexander De Croo, Eerste Minister:  De drugsmaffia hard aanpakken is een absolute topprioriteit van de regering. Die strijd voeren we schouder aan schouder met de stad Antwerpen en de hele Antwerpse havengemeenschap. De nieuwe nationale drugscommissaris en het nieuwe politiekorps in de Antwerpse haven verhoogt de slagkracht van onze veiligheidsdiensten aanzienlijk.  Al deze middelen komen bovendien bovenop de extra middelen die we vorig jaar al investeerden.  We moéten en zúllen al het mogelijke doen om het businessmodel van de drugshandelaars te kraken.”