11 sep 2020 18:05

Nationale Loterij: subsidies aan de Koning Boudewijnstichting, aan het BOIC en aan het Belgian Paralympic Committee

De ministerraad keurt op voorstel van de minister belast met de Nationale Loterij, David Clarinval, drie ontwerpen van koninklijk besluit goed die de subsidies vastleggen van de Nationale Loterij voor de Koning Boudewijnstichting, het Belgisch olympisch en interfederaal comité (BOIC) en het Belgian Paralympic Committee.

De Koning Boudewijnstichting is een begunstigde van een jaarlijkse dotatie ten laste van de subsidies van de Nationale Loterij. Deze jaarlijkse dotatie bedraagt 9 800 000 euro van 2021 tot en met 2024.

Aan het BOIC wordt voor de jaren 2021, 2022, 2023 en 2024 een subsidiebedrag van 1 855 000 euro toegekend in het kader van de voorbereiding, de selectie en afvaardiging van atleten naar multidisciplinaire wedstrijden, zoals de Winterspelen van 2022 in Peking en de Olympische Spelen van 2024 in Parijs.

Aan het Belgian Paralympic Committee wordt voor de jaren 2021, 2022, 2023 en 2024 een subsidiebedrag van 375 000 euro toegekend in het kader van de voorbereiding, de selectie en de afvaardiging van atleten naar de multidisciplinaire wedstrijden van de Paralympische Spelen.

De ontwerpen worden ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van het bedrag van de jaarlijkse dotatie die, vanuit de subsidies van de Nationale Loterij, wordt toegekend aan de Koning Boudewijnstichting, voor de periode van 2021 tot en met 2024

Ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van het bedrag dat, vanuit de subsidies van de Nationale Loterij, wordt toegekend aan het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité, voor de periode van 2021 tot en met 2024

Ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van het bedrag dat, vanuit de subsidies van de Nationale Loterij, wordt toegekend aan het “Belgian Paralympic Committee”, voor de periode van 2021 tot en met 2024