01 jul 2011 16:35

Niet-discriminatie

Bekrachtiging van protocol 12 bij het Verdag voor de rechten van de mens

Bekrachtiging van protocol 12 bij het Verdag voor de rechten van de mens

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken  Steven Vanackere een voorontwerp van wet goed tot instemming met protocol 12 bij het Verdag ter bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. 

Protocol 12 breidt het Europese gamma voor de bescherming van de rechten van de mens uit met actiemiddelen voor de strijd tegen de discriminatie. De huidige bescherming voorzien in artikel 14 reikt niet zo ver.

Artikel 14 van het verdag verbiedt de discriminatie enkel bij de uitoefening van het genot van de rechten en vrijheden in het verdrag. Protocol 12 voert een algemeen discriminatieverbod in door het uit te breiden tot elk recht dat bij wet gewaarborgd is. Het geldt echter niet voor relaties tussen privé-personen.

Het protocol bestaat uit een preambule en zes artikelen waarvan enkel het  eerste normatieve bepalingen bevat. Bij het protocol hoort een verslag dat geen authentiek instrument voor interpretaties is maar enkel als doel heeft om het begrip van protocol 12 te vergemakkelijken.