06 mrt 2020 20:16

Niet-indexering van de remgeldplafonds van de vergoedbare diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen in 2020

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat ervoor zorgt dat de remgeldplafonds van de vergoedbare diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen in 2020 niet geïndexeerd worden.

De begrotingsdoelstelling is vastgesteld zonder impact van een indexering van de remgeldplafonds. Daarom zullen de remgeldplafonds van de vergoedbare diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen op 1 januari 2020 geen indexering ondergaan.

Het ontwerp wijzigt het koninklijk besluit van 24 oktober 2002, dat in een jaarlijkse indexering voorziet van rechtswege, met het oog op de niet-indexering in 2020. Het niet indexeren van de remgeldplafonds houdt in dat 620 euro (op jaarlijkse basis) ten laste blijft van de ziekteverzekering.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen