03 mrt 2016 12:33

Nieuw criterium voor exploitanten en traiteurs voor het uitreiken van een kassaticket via een geregistreerd kassasysteem

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een ontwerp van koninklijk besluit goed met een nieuw criterium voor exploitanten en traiteurs voor het al dan niet uitreiken van een kassaticket via een geregistreerd kassaysteem.

Het ontwerp van koninklijk besluit stelt dat exploitanten van een inrichting waar maaltijden worden verbruikt en traiteurs die cateringdiensten verrichten een kassaticket moeten uitreiken via een geregistreerd kassasysteem. Dit voor alle handelingen die zij in de uitoefening van de economische activiteit verrichten en die verband houden met het verstrekken van maaltijden en dranken, wanneer de jaaromzet, exclusief btw, meer dan 25.000 euro bedraagt. Het gaat dan om een omzet die voortvloeit uit de restaurant- en cateringdiensten, zonder het verschaffen van dranken. Wanneer de jaaromzet minder dan 25.000 euro bedraagt, dan zal de exploitant of traiteur een rekening of een ontvangstbewijs moeten uitreiken voor het verschaffen van maaltijden en dranken die bij de maaltijden worden verbruikt.

Dit nieuwe criterium, gebaseerd op een drempel van 25.000 euro, respecteert het gelijkheids- en evenredigheidsbeginsel. 

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde