26 apr 2024 17:37

Nieuw kader voor regels inzake de bescherming van geclassificeerde informatie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Paul Van Tigchelt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een nieuw algemeen kader vastlegt voor de regels inzake de bescherming van geclassificeerde informatie.

De wetgeving inzake geclassificeerde informatie onderging recent fundamentele wijzigingen, onder meer de invoering van een vierde classificatieniveau 'Beperkt', naast de bestaande classificaties “zeer geheim”, “geheim” en “vertrouwelijk”. Het ontwerp legt een nieuw algemeen kader vast voor deze wijzigingen zodat ze in de praktijk kunnen worden gebracht.

Het ontwerp omvat volgende categorieën van beschermingsmaatregelen van geclassificeerde informatie:

  • de beschermingsmaatregelen van toepassing voor de (de-)classificatie en het beheer van geclassificeerde informatie (waaronder het nieuwe classificatieniveau 'beperkt')
  • de fysieke beschermingsmaatregelen
  • de (rechts-)persoonsgebonden beschermingsmaatregelen
  • de beschermingsmaatregelen van communicatie- en informatiesystemen, waaronder cryptografische producten
  • de beschermingsmaatregelen verbonden aan de overheidsopdrachten

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan het Vast Comité I, de Gegevensbeschermingsautoriteit, het Controleorgaan op de politionele informatie, het College van procureurs-generaal bij de hoven van beroep, en de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie, de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten, veiligheidsadviezen en de publiek gereguleerde dienst