06 okt 2023 15:12

Nieuw logo voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

De FOD Volksgezondheid lanceert op vrijdag 6 oktober een nieuwe visuele identiteit. Het nieuwe groenblauwe logo weerspiegelt de visie van de FOD van een veilige en geruststellende wereld en integreert tegelijkertijd het concept “One World, One Health”. 

Het centrale punt in het logo verwijst naar de coördinerende functie van de FOD. Het symboliseert ook expertise en precisie. De twee ellipsen vertegenwoordigen de samenwerking tussen de verschillende entiteiten van de organisatie. De vormen roepen bescherming en vertrouwen op.

Het concept "One World, One Health" is voortgekomen uit de internationale dialoog over het verband tussen de gezondheid van mensen, van dieren en ecosystemen bij de overdracht van ziekten, na de epidemieën aan het begin van de 21e eeuw. Dit concept, dat wordt doorgetrokken naar alle vormen van gezondheidsbeleid, omvat een geïntegreerde benadering van gezondheid, gericht op de wisselwerkingen tussen dieren, planten, mensen en hun omgeving.

Vanaf deze vrijdag krijgen alle communicatiekanalen, brieven, affiches, sociale mediakanalen en websites van de FOD dus geleidelijk aan een nieuwe look.   

Video URL