22 feb 2016 16:16

Nieuw online meldpunt voor misleiding, fraude en oplichting

Advies op maat via meldpunt.belgie.be
Brussel, 22 februari 2016 – Minister van Economie en Consumenten Kris Peeters en de FOD Economie lanceren een nieuw meldpunt voor slachtoffers van fraude, misleiding, bedrog en oplichting: meldpunt.belgie.be. Consumenten en ondernemingen wiens rechten niet werden gerespecteerd kunnen er hun probleem melden en krijgen meteen ook advies op maat over hoe ze hun rechten kunnen afdwingen. Minister van Economie en Consumentenzaken Kris Peeters: “Veel consumenten en ondernemingen weten niet meteen waar ze hun fraude-ervaring kunnen melden en wat ze kunnen ondernemen om hun rechten af te dwingen. De juiste weg vinden kan tijd nemen en is wel eens zo ontmoedigend dat het niet tot een klacht komt. Dan heeft de overheid er geen zicht op, vindt de consument geen gehoor en kunnen we niet verhinderen dat de fraude zich opnieuw voordoet en meer slachtoffers maakt. Dit meldpunt is op die drie vlakken dus een goede zaak.”

Online meldpunt voor consumenten en ondernemingen

Het Meldpunt, meldpunt.belgie.be, is een online platform waar consumenten en ondernemingen misleiding, fraude, bedrog en oplichting kunnen melden. Aan de hand van concrete vragen krijgen ze meteen een antwoord met advies en/of gerichte doorverwijzing naar de bevoegde instantie die hen kan verder helpen. Indien het gaat om een nieuw fenomeen, dan wordt de melding doorgestuurd naar de bevoegde instantie die in een antwoord voorziet.

Tegelijkertijd worden de meldingen geanalyseerd door de bevoegde autoriteiten en stellen zij indien nodig een onderzoek in.

Snel advies op maat

Het Meldpunt biedt drie grote voordelen:

  1. De melder, consument of onderneming, krijgt een antwoord en advies op maat op het ogenblik dat hij zijn melding maakt. Hij weet meteen welke stappen hij nog kan ondernemen en wie hem daarbij kan helpen.
  2. Het Meldpunt zorgt voor een efficiëntere en snellere administratieve behandeling van de meldingen. Aan de hand van de gerichte vragen zijn de  meldingen heel concreet en dit vergemakkelijkt de analyse ervan. Op die manier kunnen nieuwe vormen van bedrog of fraude sneller geïdentificeerd worden
  3. Het Meldpunt is zo opgezet dat het snel kan inspelen op de actualiteit: voor nieuwe vormen van bedrog kan meteen een advies op maat toegevoegd worden. Het is ook een evolutief instrument.

Partners

De Economische Inspectie van de FOD Economie krijgt jaarlijks zo’n 16.000 meldingen van consumenten en ondernemingen die het slachtoffer waren van misleiding, bedrog, fraude, oplichting. Daarnaast krijgen andere overheidsdiensten en de politie ook een pak meldingen over andere soorten bedrog en fraude.

Het Meldpunt is daarom een applicatie, op initiatief van de FOD Economie, om een gemakkelijke en snelle uitwisseling mogelijk te maken van informatie en meldingen die ook betrekking kunnen hebben op andere instanties zoals de federale Politie, het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG), de Ethische Commissie voor de Telecommunicatie, de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) of de FOD Financiën. Ook de Consumentenombudsdienst werkt samen met het nieuwe Meldpunt. De FOD Economie is de technische beheerder van het systeem.

Minister van Economie en consumentenzaken Kris Peeters: “De uitdaging van meldpunt.belgie.be is enerzijds de melders snel en op maat informeren over hun rechten en de manier waarop ze ze kunnen afdwingen, en anderzijds de bevoegde autoriteiten snel en correct informeren zodat ze kunnen evalueren of actie nodig is. De consument zet dus een stap vooruit, we kunnen de fraude beter bestrijden en we sparen dankzij het unieke meldpunt voor fraude ook administratief werk uit. Zo kunnen overheidsdiensten zich meer toeleggen op onderzoek en controles.”

“Meldpunt.belgie.be is een realisatie waar we als FOD Economie terecht fier op mogen zijn. Het is tegelijkertijd een administratieve vereenvoudiging voor de bevoegde instanties, zoals de Economische Inspectie, en een snelle adviesverlening aan consumenten en ondernemingen”, besluit Chantal De Pauw, woordvoerster van de FOD Economie.”

Link naar het Meldpunt

http://meldpunt.belgie.be