20 okt 2015 09:04

Nieuw pictogram op vochtige doekjes: niet in het toilet gooien!

Steeds vaker raken leidingen en pompen van waterzuiveringssystemen verstopt door vochtige doekjes die in het toilet zijn doorgespoeld, terwijl ze hiervoor niet bedoeld zijn. De kost om deze verstoppingen op te ruimen en beschadigde pompen te herstellen bedraagt jaarlijks 3 miljoen euro voor gans België, en wordt uiteindelijk doorgerekend in de kost voor het water voor elke gebruiker. Tegelijk veroorzaken de verstoppingen lozingen in het milieu van afvalwater, met toenemende vervuiling van de waterlopen en zeeën als gevolg.

Het is dus belangrijk om de consument te informeren over het goede gebruik van vochtige doekjes. Vanaf 1 juli 2016 moet daarom het nieuwe pictogram op de verpakking van vochtige doekjes staan die niet door het toilet mogen gespoeld worden.

Dit wordt verplicht door het koninklijk besluit van 18 september 2015 dat op vrijdag 23 oktober in het Belgisch Staatsblad wordt gepubliceerd.

Er zijn echter ook vochtige doekjes op de markt die wél geschikt zijn om door het toilet gespoeld te worden. Deze hebben een andere samenstelling. Ze zijn snel oplosbaar (ze vallen in kleine stukjes uiteen), en ze zijn biologisch afbreekbaar. Het koninklijk besluit definieert de kenmerken van snelle oplosbaarheid en biologische afbreekbaarheid van deze doekjes.

Door het pictogram kan de consument meteen weten welke doekjes hij koopt. Staat het pictogram erop? Dan moeten ze in de vuilbak gegooid worden!

Minister Marghem heeft dit initiatief genomen op vraag van de waterzuiveringsmaatschappijen van de drie Gewesten en in samenspraak met de producenten. “Met dit pictogram is er geen twijfel meer mogelijk. De boodschap is simpel. Het moet de consumenten toelaten de goede reflex te hebben.” aldus Minister Marghem.

 

Contact:
Nederlands: Sven Heyndrickx, adjunct-woordvoerder, gsm 0473 83 64 90.