12 mei 2023 14:43

Nieuw steunpakket voor Oekraïne

Het kernkabinet heeft vandaag een nieuw steunpakket voor Oekraïne goedgekeurd. Met het pakket ondersteunt ons land Oekraïne en de Oekraïense bevolking bij de voorbereiding van een tegenoffensief tegen Rusland. 

In totaal wordt 92 miljoen euro aan nieuwe middelen vrijgemaakt. De middelen zijn afkomstig van extra belastinginkomsten uit bevroren Russische tegoeden in België. De helft van dit bedrag, 46 miljoen euro, is bestemd voor nieuwe militaire steun, onder meer voor de levering van pantservoertuigen, wapens en munitie. Het is de bedoeling dat de eerste leveringen, in samenspraak met het Oekraïense leger, zeer snel plaatsvinden.

Naast deze militaire hulp wordt ook 46 miljoen euro vrijgemaakt om de Oekraïense bevolking te steunen en de diplomatieke aanwezigheid van België in Oekraïne te consolideren. Het grootste deel van dit bedrag (24 miljoen euro) is bestemd voor verdere humanitaire steun, in coördinatie met de VN, voor basisbehoeften zoals onderwijs, gezondheidszorg en voedselzekerheid in de grote steden en oorlogsgebieden.

Er wordt 8 miljoen euro uitgetrokken voor de wederopbouw van Oekraïne via fondsen van de Europese Investeringsbank (EIB) en de Wereldbank, bovenop de reeds geïnvesteerde bedragen. Tot slot zijn er investeringen gepland om het Belgische diplomatieke netwerk in Oekraïne en de regio aan te passen en te versterken, om de strategische infrastructuur van Oekraïne (waaronder de kerncentrales) te beveiligen en om het Internationaal Strafhof te ondersteunen bij het onderzoek naar de oorlogsmisdaden in Oekraïne.

Alexander De Croo, Eerste Minister: "België staat vanaf het begin van de oorlog aan de zijde van Oekraïne. Ik heb dit vorig week opnieuw bevestigd aan Volodymyr Zelensky tijdens onze ontmoeting in Den Haag, waar we de noden hebben besproken. Het succes van het Oekraïense tegenoffensief is cruciaal voor het beëindigen van de oorlog. De extra steun die België vandaag toezegt, zal daarbij helpen." 

Ludivine Dedonder, Minister van Defensie : “Defensie heeft van bij de start van de Russische invasie in Oekraïne al het mogelijke gedaan om de Oekraïense strijdkrachten te steunen in het beschermen van zijn bevolking en grondgebied, en blijft dat doen. In functie van de concrete noden van de Oekraïense strijdkrachten, wordt op basis van de beschikbare stocks van Defensie zelf en in samenspraak met de Belgische defensie- en veiligheidsindustrie gekeken naar de mogelijkheden. De sleutel tot succes, is de snelheid waarmee het nieuwe materiaal kan worden geleverd aan Oekraïne. Met dit nieuwe pakket bewapening en munitie vult ons land op zeer korte termijn noden in op het terrein. Defensie blijft verder bestuderen hoe het de Oekraïense troepen kan steunen, zonder zijn eigen slagkracht en paraatheid in het gedrang te brengen.”

Hadja Lahbib, Minister van Buitenlandse Zaken: "België blijft zich inzetten voor Oekraïne en de Oekraïners, ook via het Internationaal Strafhof. We engageren ons in het bijzonder voor de slachtoffers van de oorlog, de vrouwen en meisjes die seksueel werden misbruikt en de duizenden kinderen die naar Rusland werden gedeporteerd. Er moet zo snel mogelijk een onderzoek worden ingesteld om deze oorlogsmisdaden op te helderen en de schuldigen te berechten. Verder hebben de ontheemde bevolkingsgroepen in de buurlanden, waaronder Moldavië, steun en bescherming nodig. Ook de veiligheid van kerncentrales zal bijzondere aandacht krijgen. Daarnaast vereisen de agressie van Oekraïne door Rusland en de directe en indirecte gevolgen van dit conflict meer aandacht voor de regio. Daarom zal het Belgische diplomatieke netwerk worden aangepast aan de huidige geopolitieke situatie: ons land zal diplomatieke posten openen in Chisinau (Moldavië) en Jerevan (Armenië)."

Caroline Gennez, Minister van Ontwikkelingssamenwerking:  “De schade aan essentiële infrastructuur in Oekraïne is niet te overzien en de impact ervan op het leven van Oekraïense gezinnen enorm. Het Russische leger viseert de energieinfrastructuur, spoorlijnen, en zelfs scholen en ziekenhuizen. Dat maakt het dagelijkse leven voor vele mensen vrijwel onmogelijk. Dat is een doelbewuste tactiek om de weerstand van de Oekraïense burgers te breken. Daarom is het essentieel dat we de burgerbevolking blijven ondersteunen en ervoor zorgen dat mensen toegang hebben tot basisvoorzieningen: voedsel, proper drinkwater, een dak boven het hoofd, toegang tot medische zorg, en scholen waar hun kinderen veilig naartoe kunnen gaan. Met deze nieuwe inspanning van de Belgische internationale solidariteit helpen we de Oekraïners vol te houden. Want Europa zal pas veilig zijn als Oekraïne veilig is.

Vincent Van Peteghem, minister van Financiën: “Als Belgisch Gouverneur bij de ontwikkelingsbanken als de EIB en Wereldbank vind ik het belangrijk dat onze regering bijdraagt via de fondsen van deze banken aan de heropbouw van Oekraïne. Deze banken zorgen er voor dat ook de privé-sector  een grote rol kan spelen bij de heropbouw.”