11 okt 2012 18:32

Nieuwe aanwervingsstrategie voor federale en lokale politie

De ministerraad neemt akte van de nieuwe aanwervings- en opleidingsstrategie die de geïntegreerde politie geadopteerd heeft in het kader van de verhoging van de veiligheid.

Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet heeft de ministerraad de stand van zaken voorgelegd van de nieuwe aanwervings- en opleidingsstrategie van de geïntegreerde politie. Deze strategie is in de eerste plaats gebaseerd op drie hoofdlijnen van communicatie:

  • het aantal contactpunten aanwerving wordt in alle zones verhoogd
  • het gebruik van het internet en de sociale media worden bevorderd
  • mediacampagnes zullen de aanwerving bevorderen

Het selectieproces zelf wordt korter en teruggebracht op zes maanden. Zo zullen ook de nieuwe aspirant-politieagenten sneller worden ingezet daar waar er een reële behoefte is. De doorstroming naar het middenkader wordt opgevoerd via de aanmoediging van sociale promotie. Er komen eveneens meer  aanwervingssessies verspreid over het jaar.

Ten slotte wordt ook de opleiding aangepakt:

  • de kwaliteit van de basisopleiding wordt verbeterd
  • het nieuwe opleidingsprogramma zal beter tegemoetkomen aan de behoeften op het terrein
  • de opleiding wordt in alle politiescholen geharmoniseerd op basis van een stelsel van kwaliteitsborging