09 nov 2022 10:31

Nieuwe authenticatiesleutel voor toepassingen van de overheid

Vanaf 8 november kunnen de burgers een nieuwe digitale authenticatiesleutel gebruiken om aan te melden op de applicaties van de overheid: myID.be®.

Mobiele toepassing

MyID.be® is een mobiele toepassing die ontwikkeld werd door het bedrijf U2U Consult waarmee je kan aanmelden door een QR-code te scannen op een computer of in een app op een mobiele telefoon.

De FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) keurde de erkenningsaanvraag van het bedrijf U2U Consult goed, voor de invoering van een nieuw authenticatiemiddel voor het federale authenticatiesysteem (FAS), volgens het Koninklijk besluit van 22 oktober 2017 tot vaststelling van de voorwaarden, de procedure en de gevolgen van de erkenning van diensten voor elektronische identificatie voor overheidstoepassingen.

Burgers kunnen de sleutel kiezen die hen het best past

Net zoals itsme® is myID.be® een veilige en gebruiksvriendelijke sleutel die door een externe partner werd ontwikkeld.

Na een grondige analyse en de bevraging van een aantal instanties heeft de FOD BOSA de erkenningsaanvraag goedgekeurd. Dankzij deze erkenning wordt myID.be® als nieuwe digitale sleutel toegevoegd in het FAS.

De toevoeging van myID.be® in het FAS biedt de burgers een nieuwe digitale authenticatiesleutel, ze kunnen dus kiezen of ze deze sleutel gebruiken of een andere die hen beter past. Met deze toevoeging wil de FOD BOSA innovatie aanmoedigen en de Belgische economie stimuleren.

Praktisch

Burgers moeten de applicatie myID.be® downloaden in de App Store van hun smartphone of tablet. myID.be® wordt eenmalig geactiveerd via de elektronische identiteitskaart op de website www.myid.be.

Na activatie van de applicatie scant de burger een QR-code, tikt hij een vijfcijferige PIN-code in en heeft hij toegang tot de gewenste app van de overheid.

Over de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA)

De FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) ondersteunt klanten/gebruikers en beleidsverantwoordelijken in 5 activiteitsgebieden: ‘strategische ondersteuning’, ‘werken bij de overheid’, ‘overheidsopdrachten’, begroting en boekhouding’ en ‘digitale overheid’.

De FOD BOSA is onder meer een drijvende kracht achter de evolutie en de digitale hervormingen van de federale overheid. Op die manier dragen we bij tot de transformatie naar een efficiënte, toegankelijke en klantgerichte digitale overheid.

Perscontact

Laurence Mortier

Over U2U Consult

U2U Consult werd opgericht in 2002 en is gevestigd in Brussel. U2U Consult geeft advies en ontwikkelt digitale en mobiele toepassingen, gesteund op Microsoft Azure Stack, die op de toonaangevende besturingssystemen draaien (iOS en Android). Dankzij de opgebouwde expertise in de creatie van mobiele applicaties besloot U2U Consult in 2013 de overstap te maken van consulting naar de ontwikkeling van eigen producten. U2U Consult biedt een uniek authenticatieplatform aan, waarmee we een veilige en diepe integratie van elke backend-toepassing realiseren. (Login as a Service). myID.be is de vrucht van onze jarenlange expertise in de ontwikkeling van mobiele apps en toegangsbeheer. myID.be is een nieuwe en innovatieve mobile authenticatietoepassing.

Perscontact