28 jun 2024 09:01

Nieuwe beperkingen voor alcoholverkoop in ziekenhuizen, tankstations en verkoopautomaten vanaf 1 juli 2024

Op maandag 1 juli 2024 treden nieuwe bepalingen in werking die de verkoop van alcoholische dranken in ziekenhuizen, tankstations en verkoopautomaten beperken. Deze maatregelen zijn voorzien in het interfederaal alcoholplan.

Wijzigingen

Recent zijn er een aantal wijzigingen aangebracht in de wet van 24 januari 1977. Deze wet richt zich op de bescherming van de gezondheid van de consument en omvat ook regelgeving rond de verkoop van alcoholische dranken.

Vanaf 1 juli 2024 voorziet de gewijzigde wet:

  • Verkoopautomaten: Het is verboden om alcoholische dranken via verkoopautomaten te verkopen.
  • Ziekenhuizen: Verkoop van alcoholische dranken is verboden, met uitzondering van niet gekoeld bier en niet gekoelde wijn. Ook consumptie ter plaatse in de cafetaria is toegestaan.
  • Tankstations: Tussen 22.00 en 7.00 uur is de verkoop van alcoholische dranken in tankstations aan snelwegen verboden, met uitzondering van wegrestaurants waar consumptie ter plaatse is toegestaan. Verkopers moeten de alcoholische dranken na verkoop openen.

Inbreuken

Sancties voor het overtreden van de nieuwe bepalingen zijn voorzien in de wet. Zo kunnen overtreders een boete krijgen van 208 euro tot 24.000 euro in geval van recidive. De controles vinden plaats vanaf 1 juli.

Meer informatie over het interfederaal plan 2023-2025 ter bestrijding van schadelijk alcoholgebruik: https://overlegorganen.gezondheid.belgie.be/nl/documenten/interfederaal-plan-2023-2025-ter-bestrijding-van-schadelijk-alcoholgebruik