11 dec 2018 12:17

Nieuwe campagne om patiënten te informeren over biologische geneesmiddelen en om het voorschrijven van biosimilaire geneesmiddelen aan te moedigen.

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) en het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) lanceren een informatiecampagne om patiënten te informeren over biologische geneesmiddelen en om het voorschrijven van biosimilaire geneesmiddelen aan te moedigen.

Biologische geneesmiddelen zijn vaak essentieel voor de behandeling van ernstige en chronische ziekten. Het gebruik van biosimilaire alternatieven heeft een positief effect op de betaalbaarheid van ons gezondheidszorgsysteem.

Met deze nieuwe campagne willen het FAGG en het RIZIV patiënten informeren over biologische geneesmiddelen, die de behandelingsmogelijkheden uitbreiden in het kader van bepaalde ernstige en chronische ziekten, zoals diabetes, auto-immuunziekten en kanker.

De campagne wordt verspreid via verschillende kanalen: radiospots, website (www.biosimilairegeneesmiddelen.be), posters, brochures voor de patiënten en banners op websites en sociale media.

Een biologisch geneesmiddel bestaat uit een werkzame stof die afkomstig is van een bron van biologische oorsprong, met andere woorden levende organismen, zoals levende cellen of weefsels.

Biosimilaire geneesmiddelen zijn biologische geneesmiddelen die zo worden vervaardigd dat ze in hoge mate gelijkwaardig zijn aan een al goedgekeurd biologisch geneesmiddel. Biosimilaire geneesmiddelen zijn even kwaliteitsvol, veilig en doeltreffend als hun biologisch referentiegeneesmiddel, zodat patiënten en artsen evenveel vertrouwen in deze geneesmiddelen kunnen hebben.

Het doel van een dergelijke campagne is ook om artsen, die als voorschrijvers een doorslaggevende rol spelen, bewuster te maken. Het is namelijk zo dat wanneer biosimilaire geneesmiddelen in de handel worden gebracht, deze leiden tot een daling van de prijs en van de vergoedingsbasis van het biosimilair en het biologische referentiegeneesmiddel (“biocliff”-principe). Deze daling kan meer dan 30% bedragen en zorgt dus tot aanzienlijke besparingen voor het gezondheidszorgsysteem. Dankzij de budgettaire marge die ontstaat door het voorschrijven van biosimilaire geneesmiddelen, kunnen dus meer innovatieve behandelingen, voor een groter aantal patiënten worden vergoed.

Om het voorschrijven van biosimilaire geneesmiddelen verder te ondersteunen worden bijkomende acties voorzien:                                          
• Een regelmatige monitoring van het voorschrijven van biosimilaire geneesmiddelen.
• Een incentive voor artsen die biosimilaire anti-TNF geneesmiddelen (ontstekingsremmend) buiten het ziekenhuis voorschrijven, is voorzien in het kader van een pilootproject. Artsen kunnen een toeslag krijgen bij hun honorarium voor hun bijkomende inspanningen omtrent het communiceren naar, het informeren en opvolgen van patiënten.
• Een studie rond de motivering van de keuze van het voorschrift zal worden opgestart. Deze studie zal de bezorgdheden van artsen en patiënten analyseren. Het verlenen van informatie aan de patiënten is essentieel.
• Een “ambassadeur” voor het domein van biosimilaire geneesmiddelen zal worden aangeduid. Zijn voornaamste rol zal erin bestaan om de verschillende acties te coördineren, ondersteunen en op te volgen.


Xavier De Cuyper, administrateur-generaal van het FAGG
“Biosimilaire geneesmiddelen worden sinds 2006 in alle veiligheid gebruikt in de Europese Unie. Ze bieden patiënten en hun artsen een groter arsenaal aan behandelingsmogelijkheden.”

Jo De Cock, administrateur-generaal van het RIZIV
“Met de medewerking van de artsen, ondersteunt het RIZIV het voorschrijven van biosimilaire geneesmiddelen om besparingen te realiseren die de toegang tot innovatieve behandelingen zullen faciliteren.”

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
“Biologische geneesmiddelen kunnen de levenskwaliteit van patiënten gevoelig verbeteren. Ze worden vaak gebruikt bij de behandeling van ernstige chronische ziekten zoals kanker, multiple sclerose of reumatoïde artritis. Door het complexe productieproces ligt de prijs van deze medicijnen evenwel erg hoog. Daarom is het belangrijk dat artsen vaker een biosimilair geneesmiddel voorschrijven: dat is een geneesmiddel met dezelfde werking als het origineel maar met een veel lagere productiekost. Op die manier houden we de uitgaven onder controle en kunnen we investeren in nieuwe, innovatieve oplossingen voor de patiënt. De voorbije jaren heb ik al verschillende stappen genomen om biosimilaire geneesmiddelen te ondersteunen, en deze campagne bouwt daarop voort.”


Meer info
Meer informatie vindt u terug op www.biosimilairegeneesmiddelen.be. Bestel gratis de campagnebrochure en/of -poster via comm@fagg.be.

Contact
Afdeling Communicatie van het FAGG
+32 2 528 40 12 - comm@fagg.be

Cel Communicatie van het RIZIV
+32 2 739 78 67 (NL) - communication@riziv.fgov.be