06 dec 2002 16:00

Nieuwe chef van Defensie

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, is de Ministerraad overgegaan tot de aanduiding van de nieuwe chef van Defensie (CHOD), voor een mandaat van 4 jaar.

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, is de Ministerraad overgegaan tot de aanduiding van de nieuwe chef van Defensie (CHOD), voor een mandaat van 4 jaar.

Deze vervangt Admiraal Herteleer die op rust wordt gesteld en toegelaten wordt tot het emeritaat. De Ministerraad duidt Luitenant-generaal August Vandaele aan. Hij zal zijn functie opnemen op 1 januari 2003. Hij zal de graad van viersterren generaal bekleden op deze datum.