04 jun 2024 11:53

Nieuwe EU-verordening beperkt siloxanen, gevaarlijke chemische stoffen

De EU nam een nieuwe verordening aan over het gebruik van siloxanen D4, D5 en D6, die op 6 juni 2024 van kracht wordt. Deze chemische stoffen worden veel gebruikt, vooral in cosmetische producten, vanwege hun vele nuttige eigenschappen.  Ze hebben echter schadelijke effecten op de gezondheid en het milieu. D4 is bijvoorbeeld geklasseerd als zeer giftig voor in het water levende organismen en kan de menselijke vruchtbaarheid beïnvloeden.

Octamethylcyclotetrasiloxaan (D4), decamethylcyclopentasiloxaan (D5) en dodecamethylcyclohexasiloxaan (D6) zijn geïdentificeerd als zeer zorgwekkende stoffen; ze hebben de neiging zich op te hopen in aquatische systemen en in de atmosfeer.

In 2018 beperkte Europa het gebruik van D4 en D5 in cosmetische producten die worden afgespoeld, zoals zeep, shampoo en conditioner. Om de uitstoot van deze chemische stoffen in het milieu verder te beperken, werd op 16 mei 2024 een wijziging van de REACH-verordening (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Beperking van Chemicaliën) aangenomen: Verordening (EU) 2024/1328.

Nieuwe gebruiksbeperkingen

Naast D4 en D5 valt ook D6 onder deze nieuwe verordening van de Commissie.

Deze drie siloxanen worden beperkt tot een concentratie van minder dan 0,1% van het gewicht van het product, zowel in afgespoelde als in niet afgespoelde cosmetische producten, zoals dagcrème, foundation en bodylotion.

Ook andere consumenten- en professionele producten komen in beeld: oplosmiddelen voor droogkuis van textiel, leer en bont, geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en diergeneesmiddelen.

De beperkingen gelden vanaf 06 juni 2026 voor het op de markt brengen van producten, met volgende overgangsperioden voor het gebruik in de verschillende productcategorieën:

  • 6 juni 2027: niet afspoelbare cosmetische producten
  • 6 juni 2031: medische hulpmiddelen, geneesmiddelen en diergeneesmiddelen
  • 6 juni 2034: gebruik van D5 als oplosmiddel voor droogkuis van textiel, leer en bont.

Uitzonderingen

Uitzonderingen op de beperking zonder tijdsbeperking zijn niettemin toegestaan voor het op de markt brengen van deze siloxanen voor de meeste industriële toepassingen en voor bepaalde professionele toepassingen (hulpmiddelen voor de behandeling en verzorging van littekens en wonden, reiniging of restauratie van kunstwerken en antiquiteiten, in het kader van onderzoek en ontwikkeling, enz.) 

Daarnaast mogen bepaalde consumentenproducten op basis van siliconen die residuen van D4, D5 en D6 bevatten, nog steeds in de handel worden gebracht.

Voor meer informatie: https://www.health.belgium.be/nl/siloxanen