20 feb 2004 16:00

Nieuwe nomenclatuur voor zorgverstrekking

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (*).

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (*).

Dit ontwerp voegt in artikel 37bis een nieuw nomenclatuurnummer toe, dat werd toegekend aan de herneming van de prestatie 471391-471402 Ergospirometrie. Voor deze prestatie is reeds een persoonlijk aandeel voorzien. De herneming van deze prestatie wordt gekoppeld aan eenzelfde persoonlijk aandeel. Dit persoonlijk aandeel is niet voorzien voor de rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming maar enkel voor de andere rechthebbenden. Het ontwerp werd voor advies overgemaakt aan de Raad van State. (*) gecoördineerd op 14 juli 1994.