15 feb 2008 12:02

Nieuwe OLO 2011

De Minister van Financiën, Didier Reynders, deelt mee :

De Minister van Financiën, Didier Reynders, deelt mee :

Op 25 februari zal de Belgische Staat een nieuwe 3 jarige benchmark (OLO53) uitgeven via aanbesteding. De vervaldag zal 28 maart 2011 zijn.  De coupon zal bekendgemaakt worden op 22 februari en dit vóór 16 uur CET. De lening zal naderhand aangeboden worden bij volgende aanbestedingen.

Het financieringsplan voor 2008 dat vorig jaar werd gepubliceerd vertoont hogere financieringsbehoeften dan gewoonlijk, als gevolg van drie belangrijke terugbetalingen in 2008. Teneinde aan het OLO uitgifteprogramma ten belope van 27 miljard EUR te kunnen voldoen, voorziet het financieringsplan de uitgifte van 3 nieuwe OLO benchmarks dit jaar. De eerste benchmark werd uitgegeven in januari onder de vorm van een 10 jarige gesyndiceerde transactie. De tweede OLO benchmark zal uitgegeven worden met een looptijd van 3 jaar door middel van een aanbesteding en niet als een gesyndiceerde transactie als antwoord op de huidige vraag naar korte looptijden in de markt.