09 jul 2004 17:00

Nieuwe overheidscomptabiliteit

Op voorstel van de h. Johan Vande Lanotte, Minister van Overheidsbedrijven, keurde de Ministerraad de eerste resultaten goed van een studie van Accenture n.v., voor IT-ondersteuning aan de nieuwe overheidscomptabiliteit.

Op voorstel van de h. Johan Vande Lanotte, Minister van Overheidsbedrijven, keurde de Ministerraad de eerste resultaten goed van een studie van Accenture n.v., voor IT-ondersteuning aan de nieuwe overheidscomptabiliteit.

Accenture n.v. werd gevraagd de goedgekeurde opdrachten voort te zetten betreffende het opmaken van de bestekken. De FOD B&B en de FOD FEDICT werd opgedragen de de vormvereisten tot oprichting van een gezamenlijke kenniscentrum na te gaan.