25 okt 2019 16:26

Nieuwe procedure voor gerechtskosten in strafzaken via arrondissementele bureaus

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed over de organisatie van de arrondissementele bureaus gerechtskosten en de procedure voor de toekenning, verificatie, betaling en terugvordering van gerechtskosten in strafzaken en gelijkgestelde kosten.

Het ontwerp zorgt voor een nieuwe procedure voor magistraten en onderzoekers om beroep te doen op de hulp van prestatieverleners in het kader van strafzaken, de opstelling van hun kostenstaten, de verificatie en betaling ervan. Hiervoor worden nieuwe arrondissementele bureaus gerechtskosten geïntroduceerd, die werken volgens gelijke richtlijnen en methodes.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.