17 mei 2013 13:10

Nieuwe projecten en verlengingen voor omkadering alternatieve straffen

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Justitie Annemie Turtelboom om de bestaande projecten voor de omkadering van alternatieve gerechtelijke maatregelen te verlengen en om een budget voor nieuwe projecten uit te trekken.

De ministerraad keurt 11 nieuwe projecten goed voor de omkadering van werkstraffen die tien gemeenten en steden hebben ingediend. Om de projecten te financieren, worden middelen vrijgemaakt door niet langer subsidies te reserveren voor projecten die de lokale overheden gedurende langere tijd niet hebben aangewend. De projecten maken samen met de 105 lopende projecten deel uit van het budget van het veiligheidsfonds, dat elk jaar aan de FOD Justitie wordt toegewezen. De projecten dienen voor de omkadering van de strafuitvoering.

koninklijk besluit tot toekenning van een bijkomende financiële hulp aan de gemeenten voor de aanwerving van bijkomend burgerpersoneel belast met de omkadering van alternatieve gerechtelijke maatregelen voor 2013

koninklijk besluit tot toekenning van een financiële hulp aan de gemeenten voor de aanwerving van bijkomend burgerpersoneel belast met de omkadering van alternatieve gerechtelijke maatregelen voor 2013