04 okt 2021 08:44

Nieuwe slimme badges voor hulpverleners-ambulanciers

Vanaf maandag 4 oktober deelt de FOD Volksgezondheid nieuwe slimme badges uit aan hulpverleners-ambulanciers. Deze badges zijn veiliger en maken een snelle identificatie van hulpverleners mogelijk, een voordeel voor de dringende medische hulp.

 

 

De FOD Volksgezondheid deelt nu de allereerste "slimme" badges uit bedoeld voor hulpverleners-ambulanciers. Het eerste doel van deze badges is het verbeteren van de veiligheid van hulpverleners en patiënten, een concrete actie naar aanleiding van de reflecties die zijn ontstaan ​​in de strijd tegen het terrorisme. Elke badge heeft een hologram en cryptografische beveiliging, via een RFID-chip. Hierdoor kan de badge direct worden geblokkeerd bij verlies, diefstal of schorsing. De nieuwe badge is ook voorzien van een foto en voornaam van de houder.

Een ander voordeel voor de hulpverleners is dat de badge sneller verkregen kan worden dan nu het geval is: deze wordt binnen 7 dagen na aanvraag direct naar de ambulancedienst gestuurd.

Tot slot heeft de badge "contactloze" functionaliteit en een QR-code, wat kostbare tijd bespaart op het gebied van dringende medische hulp.

 

Binnenkort voor alle betrokkenen bij dringende medische hulp

Het project, dat zich momenteel in de pilootfase bevindt, kwam tot stand dankzij de medewerking van het Belgische Rode Kruis en de ambulancediensten Life-Care, 112 Hageland en Zuid-West Limburg. Na evaluatie zal de badge worden ingezet bij alle ambulancediensten, vervolgens bij de ziekenhuisdiensten en ten slotte bij alle andere actoren die betrokken zijn bij de dringende medische hulpverlening.