12 jul 2013 18:49

Nieuwe strategische veiligheids- en preventieplannen 2014-2017

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet om de strategische veiligheids- en preventieplannen alsook de bepalingen rond de gemeenschapswachten, te verlengen tot 31 december 2017.

Deze verlenging maakt het volgende mogelijk om:

 • de toekomstige Strategische Plannen en de toekomstige  Zonale Veiligheidsplannen op elkaar afstemmen;
 • verschillende acties op het vlak van preventie ondernomen op het terrein en waarvan de kwaliteit onder de aandacht werd gebracht tijdens de evaluatie 2007-2010, behouden;
 • tijdens deze periode van nieuwe verlenging aan de federale overheid de middelen  geven om de prioriteiten en financieringswijzen uit te voeren van de volgende cyclus vanaf 1 januari 2014.

Een strategisch veiligheids- en preventieplan is een instrument ter beschikking van de gemeenten, dat het mogelijk maakt om een preventiebeleid op te zetten. De uitvoering van het strategisch plan vloeit voort uit een lokale veiligheidsdiagnose waarmee, aan de hand van een precieze methodologie, de sterktes en zwaktes qua  veiligheid en preventie op het lokale niveau kunnen geanalyseerd worden.

De richtlijnen van de strategische plannen 2014-2017

Om op een doeltreffende manier de voorbereiding van de nieuwe cyclus van de strategische veiligheids- en preventieplannen te kunnen aanvatten, is het absoluut noodzakelijk het kader weer te geven en de uitdagingen te preciseren.

Vandaar het voorstel dat de toekomstige plannen:

1. Beantwoorden aan de drie volgende assen:

 • De verankering in de prioriteiten van de kadernota integrale veiligheid en/of het huidige nationale veiligheidsplan.
 • De aanwerving van preventie- en veiligheidspersoneel gelinkt aan de strijd tegen overlast en met de preventiepolitiek beoogd door ondersteun punt.
 • Een beveiliging van de openbare ruimtes door middel van techno-preventieve instrumenten.

2. Van toepassing op:

 • Op de steden en gemeenten die tot in 2013 genoten van een strategisch veiligheids- en preventieplan die zullen gefinancierd worden door de 38 miljoen van het veiligheidsfonds bestemd voor Binnenlandse Zaken, een bedrag dat behouden blijft met andere woorden tenminste een zestigtal miljoen voor alle preventieplannen.
 • en op de steden en gemeenten die cumulatief voldoen aan de volgende criteria:
  • een bevolkingsaantal dat hoger ligt dan 30.000 inwoners
  • deel uitmaken van de gemeenten die een welvaartsindex hebben die onder het Belgisch gemiddelde ligt

3. Zullen van toepassing zijn op basis van het regeerakkoord voor de periode van 1 januari 2014 tot 31 december 2017