23 jun 2015 16:17

Nieuwe verstrekkingen voor de specialisten die de permanentie spoedgevallen waarnemen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed rond de creatie van vier nieuwe verstrekkingen voor alle specialisten die in de overgangsregeling de permanentie spoedgevallen waarnemen. 

De artsen die onder de overgangsmaatregelen vallen voorzien in het koninklijk besluit van 27 april 1998 hebben toegang tot de verstrekkingen van de specialist urgentiegeneeskunde. Volgende specialismen vallen onder deze overgangsmaatregelen: de geneesheer-specialist in de anesthesie-reanimatie, inwendige geneeskunde, cardiologie, gastro-enterologie, pneumologie, reumatologie, chirurgie, neurochirurgie, urologie, orthopedische chirurgie, plastische chirurgie, pediatrie, neurologie.

In het kader van de besparingsmaatregelen 2012 wordt gekozen voor een eenvormig honorarium voor al deze artsen, dat vergelijkbaar is met dat van de consultatie van een geneesheer internist. Voor de verstrekkingen 590590 en 590715 (zonder verwijsbrief) wordt er een persoonlijk aandeel van 10,86 euro aangerekend voor de rechthebbenden met voorkeurregeling en 19,54 euro voor de rechthebbenden zonder voorkeurregeling. 

Voor de verstrekkingen 590612 et 590730 (met verwijsbrief) wordt er een persoonlijk aandeel van 1,62 euro aangerekend voor de rechthebbenden met voorkeurregeling en 4,35 euro voor de rechthebbenden zonder voorkeurregeling. 

Het persoonlijk aandeel voor deze nieuwe verstrekkingen is hetzelfde als dat voor de verstrekkingen van de geneesheer urgentist, acutist of BAG (brevet acute geneeskunde). 

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994