22 feb 2024 13:44

Nieuwe wetgeving zorgt voor betrouwbaardere CO2-meters

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu kondigt nieuwe wetgeving aan die de nauwkeurigheid van CO2-meters moet verbeteren.  

Twee CO2-meters naast elkaar geven niet altijd dezelfde waarden aan. Om dit te verhelpen moeten alle CO2-meters die in België op de markt gebracht worden, vanaf 22 maart voldoen aan een lijst van voorwaarden om op een gelijkwaardige manier de CO2-concentratie te kunnen meten. Een van deze voorwaarden betreft de nauwkeurigheid van de CO2-concentratiemetingen. Deze moeten voldoen aan een gestandaardiseerde Europese norm. Een andere voorwaarde is de mogelijkheid om het apparaat te kalibreren, d.w.z. de waarde die het meet te vergelijken met een referentiewaarde, om er zeker van te zijn dat het goed werkt. 

De CO2-meters die nu in gebruik zijn, bv. in de horeca, moeten niet vervangen worden. Deze wetgeving heeft geen terugwerkende kracht. Ze verbiedt het gebruik of de verkoop van apparaten die al op de markt waren vóór 22 maart 2024, niet.  

We raden alle gebruikers van CO2-meters aan om: 

  • hun toestel regelmatig te kalibreren, volgens de instructies van de fabrikant en  

  • om de federale aanbevelingen te volgen over de plaatsing en het gebruik van het apparaat. 

Onjuiste kalibratie of onjuist gebruik kan de metingen verstoren. Betrouwbare CO2-concentratiemetingen zijn essentieel. Ze geven een indicatie van de binnenluchtkwaliteit in uw ruimtes en dus ook van de noodzaak om deze te verbeteren.