29 aug 2020 10:35

NMBS: uitstel van de geldigheidsperiode van de gratis 12-trajecten-pass met één maand

De ministerraad keurt op voorstel van de minister belast met de NMBS, François Bellot, een ontwerp van koninklijk besluit tot uitstel van de geldigheidsperiode van de gratis 12-trajecten-pass met één maand goed.

Volgend op de beslissing van de Superkern van 6 juni 2020 en de aanbevelingen van de NMBS heeft een overleg tussen de minister van Mobiliteit en de  NMBS toegelaten de concrete modaliteiten te definiëren van de verdeling van een gratis pass van 12 ritten (de 12-trajecten-pass) net als de voorwaarden voor de tijdelijke maatregel van het gratis vervoer van de fiets op de binnenlandse treinen. Deze beslissing werd bekrachtigd via een koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013.

Ingevolge de wil van de federale regering en van de NMBS om bijkomende voorzorgsmaatregelen te nemen gelet op de gezondheidssituatie met betrekking tot de Covid-19-pandemie op de vooravond van het nieuwe schooljaar, werd beslist om de geldigheid van de pass uit te stellen met één maand, zodat deze geldig zal zijn in de periode van 5 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021. Hiervoor moet het koninklijk besluit van 21 december 2013 opnieuw worden gewijzigd.

Het ontwerp wordt ter ondertekening aan de Koning voorgelegd.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden – 12‑trajecten‑pass