24 dec 2010 11:14

Non-profitsector

Verhoging van de dotaties van het fonds Sociale Maribel voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector - tweede lezing

Verhoging van de dotaties van het fonds Sociale Maribel voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector - tweede lezing

De ministerraad heeft in tweede lezing en na advies van de Raad van State een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector. Het voorstel werd ingediend door minister van Werk Joëlle Milquet en minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx 

Gezien een verandering van paritair comité verhoogt het ontwerp een van de dotaties van het fonds Sociale Maribel voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector voor de jaar 2010, 2011 en 2012. De niet structurele dotatie wordt berekend op basis van het aantal werknemers van wie de werkgever betrokken is bij de verandering en die op eerst trimester 2010 het recht op de structurele vermindering openden. 

De wijziging van het toepassingsgebied van het paritair comité 331 voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector per 1 april 2010 heeft immers geleid tot een verandering van paritair comité voor verschillende werkgevers. Door over te stappen naar het paritaire comité 331, waar ze binnen het toepassingsgebied van de Sociale Maribel vallen, hebben ze  geen recht meer op de structurele vermindering.

Het ontwerp wil dan ook vermijden dat die werkgevers een belangrijke verhoging van hun loonkost ondergaan, doordat ze de structurele vermindering van sociale bijdragen verliezen, en dat er daardoor kinderopvangplaatsen zouden verdwijnen.