16 jul 2021 17:54

Nota over de controle van e-commerce

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Leefmilieu Zakia Khattabi en minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke akte van een nota over de controle van e-commerce. 

De ministerraad erkent de noodzaak en het belang van aanpassing van de inspectiediensten aan de toename van de onlinehandel.