09 jun 2023 17:42

Oekraïne: bijkomende financiering voor de dienst voogdij van de FOD Justitie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne akkoord met een bijkomende financiering in 2023 voor de FOD Justitie in het kader van de begeleiding van Oekraïense vluchtelingen.

Het betreft een verlenging van de financiering in 2023 bij de dienst Voogdij op de Interdepartementale Provisie Oekraïne ten bedrage 700.000 euro voor het jaar 2023, die gebruikt zal worden om de registratie en opvolging van aankomende niet-begeleide minderjarige Oekraïners in 2023 verder te zetten.

In deze context is er ook een aanpassing nodig van het koninklijk besluit ter uitvoering van de Voogdijwet wat de aanpassing van het forfait aan verenigingen betreft.