02 feb 2012 01:00

Olivier Chastel verheugt zich over de goedkeuring van de begroting 2012

Minister van Begroting Olivier Chastel verheugt zich over de goedkeuring van de begroting 2012, door de plenaire zitting van het parlement. “De goedkeuring van de oorspronkelijke begroting 2012 bleef tot op vandaag onze voornaamste prioriteit om zo het regeerakkoord te kunnen concretiseren” zei Olivier Chastel bij de stemming.

De regering is er zich echter van bewust dat de begroting zal moeten aangepast worden. “Vanaf volgende week zullen we in het kader van het begrotingsconclaaf starten met de bilaterale vergaderingen met de verschillende departementen en met het overleg met de gefedereerde entiteiten” preciseerde de Minister.

 

De begrotingscontrole zal rekening houden met drie parameters.
De eerste betreft de resultaten voor 2011 . “Het tekort voor 2011, dat 0,4% hoger ligt dan voorzien, wordt geanalyseerd om rekening te houden met een aantal eenmalige factoren”.


De tweede parameter betreft de nieuwe economische indicatoren, die worden voorbereid door het Planbureau en op 10 februari zullen worden voorgesteld. De groeiverwachting van 0,8% zal naar beneden moeten herzien worden.


Tot slot is een “permanente opvolging van de uitvoering van de begroting zeer belangrijk, om een resultaat van -2,8% deficit te verzekeren, zoals werd voorzien in de oorspronkelijke begroting van 2012.” Deze opvolging gebeurt op basis van de maandelijkse ramingen van het Monitoringcomité. “In het kader van de begrotingscontrole werd voor 24 februari een rapport gevraagd aan het Comité, om een globaal zicht te krijgen op de Belgische overheidsfinanciën, rekening houdend met de laatste macro-economische voorspellingen” stelde Olivier Chastel nog.


“Het doel is om het conclaaf te starten op 25 februari. Er zullen maatregelen worden aangenomen om te komen tot een deficit van -2,8% van het BBP. De diensten van de Europese Commissie zullen nauwgezet geïnformeerd worden over de beslissingen die genomen zullen worden tijdens de begrotingscontrole”.