07 mei 2004 17:00

Ombudsfunctie

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) houdende vaststelling van de normen voor erkenning van samenwerkingsverbanden van psychiatrische instellingen en diensten, voor de ombudsfunctie.

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) houdende vaststelling van de normen voor erkenning van samenwerkingsverbanden van psychiatrische instellingen en diensten, voor de ombudsfunctie.

Dit ontwerp heeft tot doel te vermijden dat ten aanzien van de patiënten van de psychiatrische diensten van een algemeen ziekenhuis twee verschillende ombudspersonen bevoegd zouden zijn, met name deze van het algemeen ziekenhuis en deze van het samenwerkingsverband. (*) van 10 juli 1990.