08 sep 2023 17:24

Omzetting EU-richtlijnen over de rechten van verdachten in strafprocedures

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne een voorontwerp van wet goed over de rechten van verdachten tijdens een vrijheidsbeneming en in strafprocedures.

Dit voorontwerp van wet vervolledigt de omzetting van de EU-richtlijnen 2010/64/EU betreffende het recht op vertolking en vertaling in strafprocedures, 2012/13/EU betreffende het recht op informatie in strafprocedures en 2013/48/EU betreffende het recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures en in procedures ter uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State en aan het College van procureurs-generaal, de vereniging van onderzoeksrechters, het coördinatiecomité van de geïntegreerde politie en de ordes van advocaten.