11 nov 2021 10:29

Omzetting van de Europese Omnibusrichtlijn in het Wetboek van economisch recht

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed tot omzetting van de Europese 'Omnibusrichtlijn' in het Wetboek van economisch recht ter verbetering van de handhaving en ter modernisering van de regels voor consumentenbescherming in de Europese Unie. 

De Omnibusrichtlijn wijzigt vier bestaande richtlijnen, waarvan de omzettingsbepalingen te vinden zijn in de boeken van het Wetboek van economisch recht (WER). De omzetting van de Omnibusrichtlijn heeft bijgevolg voornamelijk een impact op deze boeken. Daarnaast wordt met de Omnibusrichtlijn ook een verbetering van het sanctieregime vooropgesteld opdat inbreuken op de vier eerdere richtlijnen ontmoedigd zouden worden.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd op de Raad van State. 

Voorontwerp van wet houdende wijziging van boeken I, VI en XV van het Wetboek van economisch recht