10 nov 2022 15:51

Omzetting van de Europese Richtlijn inzake herstructurering en insolventie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne een voorontwerp van wet goed ter omzetting van een Europese Richtlijn inzake herstructurering en insolventie.

Het voorontwerp omvat:

  • de omzetting van Richtlijn (EU) 2019/1023 inzake herstructurering en insolventie
  • de aanpassing van de insolventiewetgeving aan de eisen gesteld door het Hof van Justitie van de Europese Unie dat bepaalde wijzigingen oplegt aan de gerechtelijke reorganisatie door overdracht van onderneming en die de invoering van de besloten voorbereiding van het¬†faillissement mogelijk maakt
  • de wijziging van de faillissementswetgeving door de vereffeningsprocedure te vereenvoudigen, de bevoegdheden van de curator uit te breiden en de procedure inzake het beroepsverbod te wijzigen
  • de overname van nuttige elementen van de wet op de voorbereidende besloten gerechtelijke reorganisatie procedure die maar van tijdelijke aard waren