25 apr 2003 17:00

Onderbreking van de beroepsloopbaan van het personeel van de besturen

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid, ging de Ministerraad akkoord met het ontwerp van reglement (*) betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van de volgende universitaire instellingen: Universitair Centrum Antwerpen (RUCA), Universitaire Instelling Antwerpen (UIA), Limburgs Universitair Centrum (LUC), Universiteit Gent (RUG).

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid, ging de Ministerraad akkoord met het ontwerp van reglement (*) betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van de volgende universitaire instellingen: Universitair Centrum Antwerpen (RUCA), Universitaire Instelling Antwerpen (UIA), Limburgs Universitair Centrum (LUC), Universiteit Gent (RUG).

Het reglement heeft tot doel het personeel van de publieke universiteiten de mogelijkheid te bieden toe te treden tot het stelsel voorzien door dit besluit. Het gaat om een kaderbesluit waardoor de verschillende overheden de verschillende mogelijkheden inzake loopbaanonderbreking geheel of gedeeltelijk op hun personeelsleden kunnen toepassen, eventueel met invoering van specifieke modaliteiten. (*) tot toepassing van artikel 3 van het koninklijk besluit van 7 mei 1999 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van het personeel van de besturen.