06 dec 2002 16:00

Onderhoud van liften van Landsverdediging

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, ging de Ministerraad akkoord met de lancering van een dienstenopdracht voor het onderhoud van de liften van het kwartier Koningin Astrid te Neder-over-Heembeek, voor een periode van drie jaar (2003-2005).

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, ging de Ministerraad akkoord met de lancering van een dienstenopdracht voor het onderhoud van de liften van het kwartier Koningin Astrid te Neder-over-Heembeek, voor een periode van drie jaar (2003-2005).

Deze meerjarige dienstenopdracht zal worden afgesloten via een onderhandelingsprocedure (*). De firma Schindler, die deze liften geplaatst heeft, is immers de enige die deze onderhouds- en herstellingsdiensten kan uitvoeren en de vereiste wisselstukken kan leveren. (*) op basis van artikel 17, § 2, 1°, f van de wet van 24 december 1993 op de overheidsopdrachten (gevallen van monopolie om technische redenen).