20 sep 2002 17:00

Onderhoud van mobiele HF-radiostations van Defensie

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, keurde de Ministerraad het voorstel tot overheidsopdracht goed met betrekking tot het afsluiten van een meerjarige open overeenkomst voor het onderhoud van de mobiele HF-radiostations Rohde & Schwarz.

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, keurde de Ministerraad het voorstel tot overheidsopdracht goed met betrekking tot het afsluiten van een meerjarige open overeenkomst voor het onderhoud van de mobiele HF-radiostations Rohde & Schwarz.

De tussenkomst in het onderhoud door de firma Rohde & Schwarts, die tevens deze radio's produceerde, zal het volgende inhouden: - het uitvoeren van herstellingen op de modules voor dewelke Defensie niet uitgerust is; - on-site interventies van de firma indien de vastgestelde problemen de competenties van Defensie overstijgen; - de levering van wisselstukken; - de modernisering van systemen. Enkel deze firma, die het materiaal ontwikkelde en produceerde, is in staat het geheel van de vereiste prestaties te leveren. Zodoende is de voorgestelde gunningwijze de Onderhandelings-procedure Zonder Bekendmaking (*). (*) art. 17, § 2, 1° van de wet van 24 december 1993 op de overheidsopdrachten: geval van monopolie omwille van technische capaciteiten.