26 sep 2003 17:00

Ondersteuning van het federale mobiliteits- en vervoersbeleid

Op voorstel van de heer Bert Anciaux, Minister van Mobiliteit en Sociale Economie, ging de Ministerraad akkoord met de gunning, via een raamakkoord, van een opdracht van diensten betreffende de ondersteuning van het federale mobiliteits- en vervoersbeleid aan het Federaal Planbureau.

Op voorstel van de heer Bert Anciaux, Minister van Mobiliteit en Sociale Economie, ging de Ministerraad akkoord met de gunning, via een raamakkoord, van een opdracht van diensten betreffende de ondersteuning van het federale mobiliteits- en vervoersbeleid aan het Federaal Planbureau.

Het voorwerp van deze nieuwe overeenkomst bestaat erin jaarlijks een satellietrekening vervoer te realiseren die gekoppeld is aan de Nationale Rekeningen, maar ook andere rekeningen en indicatoren die belangrijk zijn voor het federale mobiliteits- en vervoersbeleid en die betrekking hebben op economische, sociale en leefmilieuaspecten. Daarenboven is het de bedoeling een simulatiemodel te bouwen dat toelaat tweejaarlijks een projectie te maken op middellange en lange termijn van de indicatoren die vanuit economisch, sociaal en leefmilieuoogpunt belangrijk zijn voor de mobiliteit. De nieuwe overeenkomst moet ook toelaten de volgende opdrachten te realiseren: - een evaluatie maken van de impact van de federale mobiliteitspolitiek vanuit economisch, sociaal en leefmilieuoogpunt; - de opvolging verzekeren van het Europees beleid met betrekking tot de coördinatie van de structurele maatregelen (het Cardiff-rapport, de grote oriënteringen inzake economisch beleid, enz.); - het beantwoorden van alle vragen van de federale overheden die bevoegd zijn inzake mobiliteit en die betrekking hebben op hoger genoemde objectieven.