20 apr 2012 19:51

Ondersteuning van het militair ziekenhuis van Kigali

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem om het Rwandese leger te steunen met een medisch-technische opdracht op het vlak van de tropische geneeskunde.

Twee militairen zullen gedurende acht weken begin 2012 specialisten in tropische geneeskunde in het militaire ziekenhuis van Kigali bijstaan. De opdracht past in het militaire partnerschapsprogramma met Rwanda. De steun aan de vorming van Rwandese kaders draagt bij tot de ontwikkeling van een professioneel en autonoom leger.

De opdracht voor het personeel krijgt het statuut hulpverlening buiten het nationale grondgebied.