03 mei 2021 16:12

Ondertekening van een protocolakkoord voor het terrein van het toekomstig justitiepaleis van Doornik

Op maandag 3 mei 2021 hebben de staatssecretaris die bevoegd is voor de Regie der Gebouwen en de burgemeester van de Stad Doornik een protocolakkoord ondertekend met betrekking tot de overdracht, via een erfpachtovereenkomst, van een terrein dat zich tegenover de gevangenis van Doornik bevindt.

Het doel is om er een nieuw justitiepaleis te bouwen dat aan de huidige behoeften van Justitie in Doornik zou voldoen en de gerechtelijke instellingen, die momenteel verspreid zijn over de stad, samen zou brengen.

Dit akkoord werd ondertekend in het Salon de la Reine van het Stadhuis van Doornik, door de heren Paul-Olivier Delannois, Burgemeester van de Stad Doornik, en Mathieu Michel, Staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en met de Regie der Gebouwen.

"Ik waardeer de positieve energie van alle betrokken partners in dit dossier: de stad Doornik, Justitie en de Regie der Gebouwen. Deze samenwerkingsovereenkomst is nog maar een eerste stap en toont onze wil aan om samen te werken. In dit dossier hebben de federale overheid en de stad Doornik een mooie samenwerking tot stand gebracht. Een belangrijke stap die onze bereidheid aantoont om waar mogelijk vooruitgang te boeken voor gans België." reageert Mathieu Michel, Staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en met de Regie der Gebouwen.

“Op basis van een aanstaande validatie van de behoeften van de FOD Justitie zal de Regie der Gebouwen een reeks analyses en studies aanvatten, waaronder de haalbaarheidsstudie voor de vestiging van het toekomstige justitiepaleis op de site of het MasterPlan voor Doornik, dat een beter zicht zal bieden op de eventuele hergroepering van andere FOD's en op de toekomst van de huidige gebouwen” legt Laurent Vrijdaghs, Administrateur-generaal van de Regie der Gebouwen, uit.

De erfpachtovereenkomst is opgesteld voor een periode van 99 jaar, en dat voor één symbolische euro. De Stad Doornik kan echter het terrein recupereren binnen de 10 jaar, zonder enige vergoeding voor de Regie der Gebouwen, indien het bouwproject tegen dan nog niet van start is gegaan.

Het akkoord voorziet eveneens dat de Stad Doornik het terrein verder kan gebruiken zolang de eventuele bodemanalyses het toelaten en dat de vergunning nog niet bekomen is, of dat de start van de werken niet bekendgemaakt is aan de opdrachtnemer.

Renovatiewerken in het voormalig justitiepaleis

In afwachting van de bouw van een nieuw justitiepaleis, onderhoudt de Regie der Gebouwen het oude gebouw door er verschillende renovaties en verbeteringen uit te voeren zodat het voldoet aan de normen.

Zo heeft de Regie der Gebouwen begin 2021 de nieuwe verlichting van de salle des pas perdus van het huidige justitiepaleis gerealiseerd: elektriciteit opnieuw conform aan de normen en nieuwe LED-verlichting.

Tussen 2017 en 2020 voerde ze er ook al een hele reeks andere werken uit: plaatsing van nieuwe toegangs- en inbraakcontroles, overeenstemming van de elektrische installaties met de normen en volledige renovatie van de lokalen van de burgerlijke griffie en van het Parket.

De kost van deze werken vertegenwoordigt een investering van meer dan 500.000 euro.