19 jul 2019 18:37

Ondertekening van een protocolakkoord voor reproducties op papier

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Sophie Wilmès en minister van Digitale Agenda Philippe De Backer akkoord met de ondertekening van een nieuwe protocolovereenkomst in verband met de reproducties op papier met de beheersvennootschap van auteurs en uitgevers Reprobel.

Met deze overeenkomst wordt een nieuwe regeling getroffen over de vergoedingen die de federale staat is verschuldigd voor de fotokopieën (reprografievergoeding) en nu ook, als gevolg van nieuwe wetgeving, voor de prints (wettelijke uitgeversvergoedingen). Voor de vergoeding voor de prints wordt tevens gezorgd voor een bijbetaling voor het referentiejaar 2018.