24 nov 2016 13:13

Online enquête over (on)gepaste zorg bij het levenseinde

Het is algemeen geweten: mensen in de westerse wereld leven steeds langer. Dit is voor een belangrijk deel te danken aan een kwaliteitsvolle medische zorg. Maar is de zorg bij het levenseinde wel de zorg die we verwachten? Draagt ze bij tot een verbetering van de levenskwaliteit? Komen we wel toe aan een adequate palliatieve zorg? 

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) wil graag de mening kennen van de Belgen over zorg in de laatste levensfase, om te weten te komen wat wordt beschouwd als  (on)geschikte zorg, welke factoren leiden tot deze zorgverlening en hoe ongeschikte zorg kan worden vermeden.

In samenwerking met de Universiteit Antwerpen en de UCL organiseert het hierover een nationale enquête. Ze is bedoeld voor iedereen: patiënten en hun familieleden, zorgverleners, spiritueel werkers (van alle strekkingen), vrijwilligers en burgers in het algemeen.
Link naar de enquête:  http://enquete.cf

De enquête kan worden ingevuld tot 14 januari 2017. Het uiteindelijke KCE-rapport over gepaste zorg bij het levenseinde zal in het najaar van 2017 op de website van het KCE (www.kce.fgov.be) worden gepubliceerd, en zal ook via de media worden verspreid.