05 mrt 2004 16:00

Ontbijtrichtlijnen

Op voorstel van mevrouw Fientje Moerman, Minister van Economie, keurde de Ministerraad een reeks ontwerpen van koninklijk besluit goed die Europese richtlijnen, "ontbijtrichtlijnen" genoemd, welke het vrije verkeer van sommige goederen binnen de Europese Unie waarborgen, omzetten in Belgisch recht.

Op voorstel van mevrouw Fientje Moerman, Minister van Economie, keurde de Ministerraad een reeks ontwerpen van koninklijk besluit goed die Europese richtlijnen, "ontbijtrichtlijnen" genoemd, welke het vrije verkeer van sommige goederen binnen de Europese Unie waarborgen, omzetten in Belgisch recht.

De ontwerpen betreffen: - cacao- en chocoladeproducten voor menselijke consumptie; - honing; - suikers; - vruchtensappen en -nectars, groentesappen en bepaalde soortgelijke producten; - de bereiding en het op de markt brengen van voor menselijke voeding bestemde vruchtenjam of -confituur, vruchtengelei, vruchtenmarmelade, kastanjepasta en smeerbare vruchtensiroop; - voor menselijke voeding bestemde, geheel of gedeeltelijk gedehydrateerde verduurzaamde melk.