17 nov 1995 16:00

Ontbinding en vereffening van de Nationale Maatschappij voor de Herstr
ucturering van de Nationale Sectoren (N.M.N.S.)