29 okt 2021 13:44

Ontdek het activiteitenverslag 2020 van de Regie der Gebouwen

De Regie der Gebouwen heeft haar activiteitenverslag 2020 gepubliceerd. Zij staat als vastgoedbeheerder van de federale staat in voor het aanbieden van een kwalitatieve werkomgeving aan de federale overheidsdiensten en de instandhouding van het patrimonium van de Belgische staat. 

Een snelle aanpassing aan de nieuwe omstandigheden

2020 stond onvermijdelijk in het teken van de gezondheidscrisis, maar toch heeft de Regie der Gebouwen steeds de continuïteit van haar dienstverlening kunnen garanderen en werden er heel wat projecten opgestart, verdergezet of afgerond. Uiteraard gebeurde dit steeds met respect voor de geldende coronamaatregelen.  

Dankzij de modernisering van onze werking, die al vele jaren volop aan de gang is, konden we snel overschakelen naar nieuwe manieren van werken, zoals telewerk, videoconferenties, online opleidingen, projectopvolging vanop afstand,… 

Tijdens deze bijzondere omstandigheden werd er ook grote zorg besteed aan het motiveren en informeren van het personeel, waarbij hun welzijn en veiligheid steeds voorop stonden. Uit een interne enquête bleek dat maar liefst 97% van de respondenten vindt dat de Regie der Gebouwen de gezondheidscrisis goed heeft aangepakt! 

Een greep uit onze belangrijkste realisaties

Het activiteitenverslag geeft een overzicht van enkele van de belangrijkste mijlpalen in 2020, zoals: 

  • de eerstesteenlegging van de nieuwe gevangenis in Dendermonde;
  • de eerste spadesteek voor het nieuwe gerechtsgebouw in Namen;
  • de voltooiing van de werken voor een nieuwe permanente galerij in het Museum voor Natuurwetenschappen in Brussel;
  • de voltooiing van het nieuwe Koninklijke Bibliotheek Museum (KBR) in Brussel;
  • de afronding van de renovatie van de rijksarchiefgebouwen in Aarlen en in Antwerpen.

Ondanks de pandemie kenden heel wat grote werven vooruitgang, zoals: 

  • de bouw van de gevangenis in Haren;
  • de renovatie van het gerechtsgebouw aan de Britselei in Antwerpen; 
  • de renovatie van de daken van de musea in het Brusselse Jubelpark.  

We namen bovendien talrijke initiatieven rond de verduurzaming en het koolstofvrij maken van onze vastgoedportefeuille en het terugdringen van het energieverbruik van de overheidsgebouwen, één van de belangrijkste engagementen van onze organisatie.  

We maakten ook verder werk van de rationalisering van onze vastgoedportefeuille door onder andere diensten te centraliseren en sites te valoriseren die niet meer in gebruik zijn. In 2020 beheerde de Regie der Gebouwen 935 gebouwencomplexen, goed voor zo’n 6,7 miljoen m². Ongeveer 2/3 eigendom van deze sites is eigendom van de staat en 1/3 wordt gehuurd. 

De coronacrisis had en heeft bovendien een grote impact op de gebouwen die wij beheren en op de behoeften van onze klanten, de federale overheidsdiensten. Wij hebben onze vastgoedstrategie hertekend om in te spelen op de nieuwe evoluties die het gevolg zijn van de gezondheidscrisis, zoals de veralgemening van telewerk. 

Modernisering van de interne werking

Wat onze interne werking betreft, hebben we in 2020 de uitrol van een nieuw boekhoudsysteem verdergezet en afgerond. Dit programma trad begin 2021 in werking en zal op termijn een aanzienlijke verbetering betekenen voor ons financieel beheer. 

Ook de invoering van een nieuw vastgoedbeheersysteem van het type IWMS (Integrated Workplace Management System) kende in 2020 heel wat stappen voorwaarts.  

Ontdek het activiteitenverslag 2020 (enkel in digitale versie beschikbaar)