17 jun 2020 16:26

Ontslag wegens miskraam is discriminatie

Brussel, 17 juni 2020 - Op 21 februari 2020 oordeelde het Arbeidshof van Luik dat een werkgever die een vrouw ontslaat onder meer omdat ze een miskraam had, die vrouw discrimineert. Na een vergeefse poging om een minnelijke schikking te treffen, hadden het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en de vakbond van de vrouw de zaak voor de rechter gebracht.

De vrouw had een miskraam gehad. Ze had een medisch attest ingediend bij haar werkgever en hem op de hoogte gebracht van de reden van haar afwezigheid. De werkgever had onmiddellijk duidelijk gemaakt dat hij van plan was om haar te ontslaan en deed dat kort daarna ook.

Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het Instituut, zegt: "Ook vandaag, in 2020, worden zwangere werkneemsters nog altijd gediscrimineerd omdat ze vrouw zijn en omdat ze zwanger zijn. Deze situatie is en blijft onaanvaardbaar. Zeker ook in deze onzekere coronatijden blijven vrouwen kwetsbaar voor dit soort discriminatie.

Het Hof herinnert eraan dat een vrouw die een miskraam heeft gehad en dus niet meer zwanger is, recht heeft op bescherming tegen discriminatie op grond van geslacht. Het (verlangen naar) moederschap, inclusief het doormaken van een miskraam en de arbeidsongeschiktheid als gevolg ervan, is een fysieke realiteit die alleen vrouwen betreft. Ontslag op grond van het moederschap van een werkneemster, van haar moederschapswens, haar zwangerschap, de miskraam die zij heeft meegemaakt of de arbeidsongeschiktheid die het gevolg is van een miskraam, vormt dan ook een directe discriminatie op grond van geslacht.

De voormalige werkgever werd veroordeeld tot de betaling van een schadevergoeding gelijk aan zes maanden brutoloon aan de vrouw in kwestie en een symbolisch bedrag van 1 euro aan het Instituut.


Perscontact
Tel: 0485/18 21 31
http://igvm-iefh.belgium.be

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen werd opgericht in december 2002 en is de onafhankelijke federale overheidsinstelling die instaat voor het waarborgen en bevorderen van de gelijkheid van vrouwen en mannen en de bestrijding van elke vorm van discriminatie en ongelijkheid op grond van geslacht. Het Instituut doet dit door het ontwikkelen en in praktijk brengen van een aangepast wettelijk kader en geschikte structuren, strategieën, instrumenten en acties. Het Instituut streeft naar het verankeren van de gelijkheid van vrouwen en mannen als een vanzelfsprekendheid in de samenleving en dit zowel in de mentaliteit als in het handelen.

Slachtoffers en getuigen van discriminatie op grond van geslacht kunnen zich gratis en in alle vertrouwelijkheid laten informeren over hun rechten of een klacht indienen bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen via het gratis telefoonnummer 0800/12 800 of via zijn website http://igvm-iefh.belgium.be.