21 apr 2023 18:05

Ontwerpplan geïntegreerd Nationaal Energie- en Klimaatplan (2021-2030)

De ministerraad neemt akte van een ontwerp van federale bijdrage aan het ontwerp van het geïntegreerd Nationaal Energie- en Klimaatplan (2021-2030).

Het Federaal Energie- en Klimaatplan (FEKP) van 2019 wordt geactualiseerd en aangevuld op basis van aangescherpte en recente goedgekeurde beslissingen van de federale regering onder meer inzake de bevoorradingszekerheid en in functie van het versnellen van de energietransitie. Ook in beleidsdomeinen zoals fiscaliteit en financiën, transport en mobiliteit, circulaire economie en federale overheidsgebouwen worden aangescherpte en nieuwe beleidsmaatregelen goedgekeurd op voorstel van de bevoegde federale ministers en staatssecretarissen.

Het ontwerpplan wordt herzien rekening houdend met onder meer:

  • de beslissingen van de regering over de bevoorradingszekerheid en de versnelling van de energietransitie met het oog meer energieonafhankelijkheid
  • het Plan voor Herstel- en Veerkracht
  • de beslissingen van de regering over de principes en de tools over klimaatgovernance en de opvolging van de uitvoering van het federale klimaatbeleid met als doel de coördinatie van het federale klimaatbeleid te versterken en de bevoegde ministers en staatssecretarissen te responsabiliseren
  • het syntheserapport over de opvolging van de uitvoering van het klimaatbeleid
  • het samenvattende rapport van de klimaattafels