21 apr 2017 16:33

Opdrachten, samenstelling en werking van de Commissie van advies voor plantenbereidingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed rond de opdrachten, de samenstelling, de werking en de vergoeding van de Commissie van advies voor plantenbereidingen.

De Commissie van advies voor plantenbereidingen is het wetenschappelijk adviesorgaan van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor alle vragen over planten en bereidingen op basis van planten.

De Commissie heeft tot opdracht advies te verlenen als basis voor:

  • het vaststellen van de minimale en maximale gehalten aan actieve stoffen en merkers met het oog op de fabricage van en de handel in planten en plantenbereidingen
  • het verbieden van het onderling vermengen van bepaalde planten of plantenbereidingen
  • het voorbehouden van de handel van bepaalde planten en plantenbereidingen, al dan niet onder voorgedoseerde vorm, aan het bezit van bepaalde diploma’s of getuigschriften
  • het wijzigen van de lijsten in bijlage bij het koninklijk besluit van 29 augustus 1997 betreffende de fabricage van en de handel in voedingsmiddelen die uit planten of uit plantenbereidingen samengesteld zijn of deze bevatten
  • het vastleggen van karakteristieke plantenstoffen of karakteristieke categorieën van plantenstoffen
  • het geven van afwijkingen op de beperkingen voorzien in het voornoemde koninklijk besluit van 29 augustus 1997
  • het vaststellen van de voorwaarden voor het veilig gebruik van bepaalde plantenbereidingen
  • het vaststellen van gepaste analysemethoden voor bepaalde planten en plantenbereidingen
  • het toepassen van het voornoemde koninklijk besluit van 29 augustus 1997

Het ontwerp bepaalt bovendien de samenstelling, de werking en de vergoeding van de Commissie van advies. 

Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt.