24 jan 2018 13:28

Openbare raadpleging over bepaalde uitvoeringsmaatregelen inzake instellingen voor belegging in schuldvorderingen

De FOD Financiën houdt een openbare raadpleging over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 juli 1997 houdende bepaalde uitvoeringsmaatregelen inzake instellingen voor belegging in schuldvorderingen. 


De FOD Financiën organiseert deze open raadpleging om te peilen naar de meningen van de verschillende marktactoren.
De uitvoeringsmaatregelen willen de terminologie bijwerken, het toezicht gelijkschakelen met het toezicht van toepassing op de institutionele AICB’s, en enkele aanpassingen doorvoeren in de regeling van de institutionele instellingen voor beleggingen in schuldvorderingen.

De periode van raadpleging loopt van 24 tot 31 januari 2018 inbegrepen. Alle betrokken partijen mogen aan deze raadpleging deelnemen.

 

https://financien.belgium.be/nl/openbare-raadpleging-over-een-ontwerp-van-koninklijk-besluit-tot-wijziging-van-het-koninklijk